พิธีไหว้ครู 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีไหว้ครู กล่าวให้โอวาทนักเรียน และเจิมหนังสือใหม่ เนื่องใน “พิธีไหว้ครู” ของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

9