คุณธรรมนำการพัฒนาชีวิต” ในโครงการธรรมะอารมณ์ดี จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม “คุณธรรมนำการพัฒนาชีวิต” ในโครงการธรรมะอารมณ์ดี จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 351 คน ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา