ค่ายยุวชนคนคุณธรรมของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ค่ายยุวชนคนคุณธรรมของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีนายอุเทน ระวังวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจาก พระดนุพล รักสถาน มุนิวังโส พระเจษฎา อคฺคธมฺโม และ พระพิสิษฐ์ ศิริปุญโญ เป็นพระวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

24