วันสถาปนาโรงเรียน ปี 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เป็นวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 61 ปี โดยมีพิธีเปิดทางเชื่อมอาคารราชาปกเกศไปยังอาคารภัทรคุณโดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายก อบจ.ลำปาง ทำพิธีเปิด และมีพิธีสักการะศาลเจ้าที่โรงเรียน พิธีสงฆ์และการมอบทุนการศึกษา และในช่วงบ่ายมีการทอดถวายผ้าป่าสามัคคีโดยนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา