กิจกรรม “สภานักเรียนสัญจร” โครงการค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมนายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำนายวัชรพงษ์ ชมเชย ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 และนายอนันดา สตอลลาร์ด คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “สภานักเรียนสัญจร” โครงการค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง