โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 15

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ที่ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15