พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

2