กิจกรรมอบรม “อย.น้อย”

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 งานอนามัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดกิจกรรมอบรม “อย.น้อย” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร เภสัชกรหญิงกฤษณา การหมั่น และคณะ จากโรงพยาบาลแจ้ห่ม ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา