กิจกรรมการอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมการอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 137 คน ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา