โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567