วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗