กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๒๕๖๗

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม และ
ณ หอประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย