กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน MOU PIM รุ่นที่ 2

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน MOU PIM รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจากคุณธนภัทร มาลาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและรับสมัครสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)เป็นตัวแทนแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ม.6/5 (ศิลป์ธุรกิจ) และ ม.6/6 (จีนธุรกิจ) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยมีนายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ ผู้ช่วยรองกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาววินัฎฐา นันตะสุข หัวหน้างานแนะแนว เป็นตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอนันตคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา