ได้รับรางวัลในการแข่งขันเปตอง กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในการแข่งขันเปตอง
กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567
ได้รับรางวัล ::
🏅เหรียญทอง ประเภทชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
🏅เหรียญทอง ประเภทชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
🥈เหรียญเงิน ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี