กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567