กิจกรรมเดินทางไกล และสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกล และสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567