การแข่งขัน ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ระดับชาติ

📢ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ♥️🤍
นำโดย ท่านผู้อำนวยการบรรจง สอนสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการธีรชาติ พงศ์นฤมิตร และคุณครูกิตติภัทร หมีดำ พร้อมทั้งทีมงาน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 รายการ
🏅 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-3
🏅การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-6
โดยได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทองทั้ง 2 รายการ