นำกรอบสัญญาบัตรไม้ฉลุแกะลาย ของนักเรียนเสน่ห์ไม้ ถวายเป็นมุทิตา จิตสักการะ ท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรากร (ปกรณ์ กิตฺติธโรป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

ข่าวสารจากงานเสน่ห์ไม้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
📂คุณครูเสกสรร กาวินชัย เป็นตัวแทนนำกรอบสัญญาบัตรไม้ฉลุแกะลาย ของนักเรียนเสน่ห์ไม้ ถวายเป็นมุทิตา
จิตสักการะ ท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรากร (ปกรณ์ กิตฺติธโรป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
📂นักเรียนงานเสน่ห์ไม้ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สร้างงานเครื่องประดับ ปิ่นปักผม เข็มกลัดลายละกอนไส้หมูสนับสนุนให้กับนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในการแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ระดับชาติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี