กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมภัทรคุณ
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ❤️🤍
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
🏅🏅ผลการเลือกตั้ง ::
พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง 605 คะแนนเสียง
ได้แก่ พรรค We are the Starter