รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
❤️SMTE Chaehomwittaya School รุ่นที่ 15 🤍
📂 เว็บไซต์สมัครออนไลน์ : https://www.cws.ac.th/admission
📂ใบสมัครสำหรับสมัครด้วยตนเอง :: https://drive.google.com/…/13pS…/view…
:: 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 ::