โครงการ STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริต

คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการ STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริต ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา