ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง เกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง เกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2566