การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

📢📢 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
📤สมัครด้วยตนเอง :: วันที่ 27-29 มีนาคม 2567
ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคารพิเชฐเมธา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
———————————————–
📂ใบสมัครสำหรับสมัครด้วยตนเอง :: https://drive.google.com/…/13pS…/view…
———————————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: ❤️🤍