รัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ รัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง