การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.
นำโดยนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ คณะครูและนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม จากผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ณ ห้องประชุมอนันตคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา